Vakgebieden

0-Meting

Het doel van de 0-meting is inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit van de gebouwen en de ruimten in het bijzonder in het gehele complex. Het geheel wordt vastgelegd middels foto’s. Hiermee is eventuele gebruikers“schade” na gebruik van de nieuwe huurder(s) vast te stellen als deze de locatie niet meer gebruiken. Voxx Vastgoedmanagement kan dit middels foto’s en inspectiematrixen duidelijk voor u in kaart brengen.

NEN 2580 OPPERVLAKTEMETING

Vanaf 1 januari 2019 dienen woningcorporaties te beschikken over een NEN 2580 rapportage. Dit is een rapportage waarin de Gebruiksoppervlaktes zijn opgenomen volgens de NEN 2580 meetinstructies. Dit is vastgesteld in het marktwaardering handboek.

Heeft u onvoldoende inzicht in de oppervlakte en inhoud van uw vastgoed? In dat geval is het verstandig een NEN 2580 oppervlaktemeting uit te laten voeren. Als u een pand effectief wilt exploiteren is het immers belangrijk dat u precies weet hoeveel verhuurbare oppervlakte er in het gebouw beschikbaar is.
De NEN 2580 is een Nederlandse Norm waarin de definities, methoden en bepalingen omtrent inhouds- en oppervlaktemetingen staan vastgelegd. De NEN 2580 maakt onderscheid tussen bruto vloeroppervlak (BVO), netto vloeroppervlak (NVO), verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) en gebruiksoppervlak (GO). Het meetrapport geeft een duidelijke specificatie van ieder type vloeroppervlak, zodat u precies weet hoe de vloeroppervlakte en de gebruikersfuncties voor ieder pand in uw vastgoedportfolio verdeeld zijn.

Voxx Vastgoedmanagement heeft veel ervaring met NEN 2580 oppervlaktemetingen en brengt uw vastgoed graag compleet voor u in kaart, dit kan inclusief tekeningen met een duidelijke specificatie van alle huurders en vierkante meters. De NEN 2580 meetrapporten worden volledig conform de NTA 2581 norm opgesteld. Daarnaast hebben wij ook de kennis in huis om oppervlaktebepalingen uit te voeren.

NEN 2767 – Conditiemeting

De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Hierbij is Conditiescore 1 de nieuwbouwstaat en Conditiescore 6 zeer slechte staat van onderhoud. Van alle onderhoudsgevoelige elementen wordt de conditie (voor onderhoud) bepaald. Hierbij worden gebreken die onderhoud behoeven nauwkeurig geregistreerd.
Daarnaast kunnen onderhoudsbudgetten worden onderbouwd. Tegelijk maakt dit dat je de gevolgen van het niet onderhouden op het juiste moment ook kunt aantonen. De conditiemeting is zo een belangrijk instrument voor vastgoedbeheer en vastgoedbeleid.Hierbij is een objectieve en persoonsonafhankelijke inspectie van de onderhoudsstaat van gebouwen, door gecertificeerde inspecteurs, erg waardevol. Om dit te realiseren kunt u Voxx vastgoedmanagement inschakelen. Voxx Vastgoedmanagement hanteert hierbij de inspectiemethodiek NEN 2767.

Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een deskundige en betrouwbare registratie van de (onderhouds)conditie van gebouwen. Het is de basis om te komen tot een gedegen exploitatie- en onderhoudsbeleid, betrouwbaar MJOB, efficiënt gebouwenbeheer, (prestatie)contracten enz..