Haersmahiem, Buitenpost

Terug naar projecten: <<

Het woonzorgcentrum in Buitenpost is de kleinste locatie van De Friese Wouden.

Wij hebben hier een conditiemeting NEN 2767 gedaan voor SW Drachten.
Het doelmatig en objectief inspecteren van de  bouwkundige elementen met het doel gegevens te verzamelen
ten behoeve van:

Het op een bepaald conditieniveau (afhankelijk van toepassing) houden van de betreffende elementen;
Het maken van een meerjarenonderhoudskostenraming (meerjarenplanning);
Het geven van adviezen voor vervangingsonderhoud;
Het geven voor adviezen voor investering / verbeterend onderhoud;
Het herstellen van geconstateerde schade;

Terug naar projecten: <<